jinhwang

jinhwang

威望 : 0 积分 : 945 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

谢谢,我现在这个昆虫还没有参考序列,我用的mira从头拼装然后去比对NCBI的细菌数据库。。

更多 »发问

0

306 次浏览  • 1 个关注   • 2016-04-12

1

641 次浏览  • 2 个关注   • 2015-03-09

4

771 次浏览  • 4 个关注   • 2015-01-27

0

779 次浏览  • 1 个关注   • 2014-09-08

2

746 次浏览  • 3 个关注   • 2013-08-06

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 945 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2016-04-14 17:52
更多 » 关注 1

ybzhao

更多 » 0 人关注
主页访问量 : 573 次访问